!! VI TAR HENSYN !!

Vi tar hensyn til våre naboer.

Vi ber derfor ALLE som skal til vårt anlegg om å benytte hovedveien som går frem til grusveien inn mot vårt anlegg. Hovedveien er den veien som er skiltet med «Motorpark».

IKKE bruk gamleveien med 50-sonen, også kalt ”snarveien” som går forbi BetongØst.
Dette fordi vi skal ta hensyn til de som bor der og unngå mye trafikk gjennom deres gårdstun.
Og vær vennlig og overhold fartsgrensen, 50-sonen, gjennom Vilbergvegen.
Takk for at dere også tar hensyn sammen med oss!
Hilsen oss i styret