LISENSIERTE MEDLEMMER
ORGANISERT AKTIVITET

I vår klubb tilbyr vi ekstra treningstider, egne opplegg, klubbløp og klubbsamlinger.
Dette er tilbud som gjelder kun for de som har lisens i NMK Gardermoen.

 

I 2020 har vi ikke fått gjennomført planen slik den var satt pga. Covid-19.
Men, vi har fått til noe av det som var satt opp i kalenderen:
4 klubbløp
3 klubbsamlinger (2 samlinger med trenerstøtte av våre egne utøvere, 1 samling med Kjetil Gundersen)
10 barnetreninger organisert av Vilde M. Holt og Embla G. Skogstad med servering av kveldsmat etterpå
9 treninger organisert av Madelen Hofseth Pedersen.

 

 

Oppsett for 2021 kommer.