Det vil bli ny dugnad på motorparken onsdag 7. August fra kl. 17.00 😊
Det skal bla. males, og ryddes busk og kratt!
Ta med maleklær, ryddesag og motorsag.
Det vil selvsagt serveres mat og drikke 😄
Håper så mange som mulig kan møte opp og hjelpe til nå mot landsfinalen. 👍💕🏁