Elektronisk Førermøte:

FØRERMØTE

Live-tider- Resultater:

LIVE-TIDER

STARTGRID/RESULTATSIDE

Resultat etter finale Kl.5

Resultat etter finale Kl.1

Resultat etter finale Kl.3

MELDINGER FRA JURY/ LØPSLEDER:

Rallycross klasse 1:

Beslutning 4

Rallycross klasse 3:

Beslutning 5

Beslutning 6

Beslutning 7

Beslutning 8

Beslutning 9

Rallycross klasse 5: