Det innkalles til medlemsmøte i NMK Gardermoen 
28.januar 2019 i klubbhuset på Gardermoen motorpark.