nmk gardermoen logo

Medlemsinformasjon vedr. brann i klubbhuset.

Søndag 24 juli 2016 ble en trist dag for NMK Gardermoen, da klubbhuset med alt inventar og utstyr brant ned til grunnen og vi måtte stenge anlegget for medlemsaktiviteter.

I tiden etter brannen har vi fått utallige støtteerklæringer og hilsninger. Det har også vært satt i gang kronerulling fra medlemmer, andre klubber og lokale firmaer, som har gitt oss bidrag for å hjelpe oss i gang igjen.

Dette er noe vi setter stor pris på og vi takker alle som har bidratt til dette. Det er flott og se slikt engasjement og vilje til å hjelpe.

Hovedstyret har i perioden jobbet iherdig for å få anlegget oppe og gå igjen, og det har vært mange runder med forsikringsselskap og andre for å få plass en løsning på dette. Det er derfor en stor glede og meddele at nytt midlertidig klubbhus kommer på plass i morgen, mandag 22 august. Vi har fått kjempehjelp av BNS Container, som har stått på for å finne en midlertidig rigg som er tilpasset vårt bruk.

 Vi åpner anlegget igjen fra og med tirsdag 23 august for tilnærmet normal drift.

Det blir noen tilpasninger spesielt for bil, i og med at vi ikke har Tracksa lys-systemet lengre. Dette betyr at vi må ha flere flaggposter ute under trening, men det får vi til.

Hva som skjer videre med oppbygging av det ordinære klubbhuset, er noe hovedstyret jobber videre med. Med den midlertidige løsningen nå, har vi fått tid til å vurdere flere alternativer for veien videre og den skal vi bruke godt.

 Hvordan brannen startet er ikke avklart ennå og politiet jobber videre med dette. Vi kommer ut med mere info om dette da vi har fått hendelsesforløpet avklart.

Nå begynner jobben med å skaffe alt utstyret som ble borte i brannen. Vi mistet alt og det betyr at vi må begynne på nytt. Hovedstyret jobber kontinuerlig med dette for å få på plass det mest nødvendige utstyret.

 Vi ser nå kun fremover og sammen skal vi få til et flott anlegg.  

Klubbløpet blir avholdt søndag 25 september. Mer info og påmelding for dette kommer senere.

 21.08.2016 

Hovedstyret NMK Gardermoen