Ny dugnad, onsdag 7. august

Det vil bli ny dugnad på motorparken onsdag 7. August fra kl. 17.00 😊
Det skal bla. males, og ryddes busk og kratt!
Ta med maleklær, ryddesag og motorsag.
Det vil selvsagt serveres mat og drikke 😄
Håper så mange som mulig kan møte opp og hjelpe til nå mot landsfinalen. 👍💕🏁

 

Årsmøte i NMK Gardermoen

Årsmøtedokumenter 2018

Det innkalles til årsmøte i NMK Gardermoen torsdag 14 mars 2019. kl 18.00

Sted: Klubbhuset NMK Gardermoen.

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandling av idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandling av innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedtak av idrettslagets budsjett
 9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder.
 12. 2 styremedlemmer.
 13. Valg av leder MX.
 14. Valg av leder Bil.
 15. valg av varamedlemmer.
 16. 2 revisorer
 17. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 18. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
 19. Valg av kontrollkomite

Forslag til årsmøtet sendes hovedstyret innen 20 februar. På epost: J-gravse@online.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelig på hjemmesiden etter 21 februar 2019

Med hilsen

   

Hovedstyret

Johnny Gravseth/s/   12.02.2019

Leder