Årsmøte og Kick Off er Avlyst inntil videre

VIKTIG INFORMASJON !

Som alle vet er spredningen av Covid-19 viruset ute av kontroll. Alle er bedt om å utvise forsiktighet og være nøye med hygiene og omgang med andre mennesker.

Styret bestemte på møte i går at Kick-off festen skulle avlyses og settes opp på et senere tidspunkt når alt er ok igjen.

Regjeringen har kommet med nye strenge tiltak på pressekonferanse i dag og NMK Gardermoen må i likhet med alle andre avlyse alle idrettsarrangement, kulturarrangement osv. inntil ny beskjed blir gitt

NMK Gardermoen må derfor avlyse årsmøtet inntil videre.  Dette settes opp så snart det er mulighet for det.  Norges Idrettsforbund har inntil videre utsatt fristen for å avholde årsmøte til 15. juni.

Dessverre vil dette få konsekvenser for oss, men dette gjelder absolutt hele Norge.  Vi må alle ta dette seriøst og være med på denne nasjonale dugnaden for å få stoppet spredningen av dette viruset. Alternativet er mye verre.

 

Følg med på www.nmkgardermoen.no , og evt. andre sosiale medier

 

 

 

Kjeller 12. mars 2020

 

For hovedstyret

Tore Lingjærde

leder

 

 

 

 

ÅRETS ARRANGEMENT BILCROSS 2019

PRISEN FOR ÅRETS ARRANGEMENT BILCROSS 2019

Gikk til NMK Gardermoen

Vi gratulerer alle frivillige som stilte opp og hjalp til, uten dere hadde dette blitt vanskelig, rett og slett umulig!

Vi takker også arbeidsgruppen som har stått på i lang tid for å få dette organisert.

Malin Svendby, Siv Tandberg, Bente Karlstad Tormod Karlstad og Ken Roger Tandberg

Takk til NMK som lot oss få muligheten til å vise hva vi kan få til.

 

 

10.11.2019

Tore Lingjærde

Leder