Årsmøte og Kick Off er Avlyst inntil videre

VIKTIG INFORMASJON !

Som alle vet er spredningen av Covid-19 viruset ute av kontroll. Alle er bedt om å utvise forsiktighet og være nøye med hygiene og omgang med andre mennesker.

Styret bestemte på møte i går at Kick-off festen skulle avlyses og settes opp på et senere tidspunkt når alt er ok igjen.

Regjeringen har kommet med nye strenge tiltak på pressekonferanse i dag og NMK Gardermoen må i likhet med alle andre avlyse alle idrettsarrangement, kulturarrangement osv. inntil ny beskjed blir gitt

NMK Gardermoen må derfor avlyse årsmøtet inntil videre.  Dette settes opp så snart det er mulighet for det.  Norges Idrettsforbund har inntil videre utsatt fristen for å avholde årsmøte til 15. juni.

Dessverre vil dette få konsekvenser for oss, men dette gjelder absolutt hele Norge.  Vi må alle ta dette seriøst og være med på denne nasjonale dugnaden for å få stoppet spredningen av dette viruset. Alternativet er mye verre.

 

Følg med på www.nmkgardermoen.no , og evt. andre sosiale medier

 

 

 

Kjeller 12. mars 2020

 

For hovedstyret

Tore Lingjærde

leder

 

 

 

 

Velkommen til Årsmøte for 2019

 

VELKOMMEN TIL

ÅRSMØTE

FOR 2019

NMK GARDERMOEN

 

 

Avholdes i klubbhuset

Torsdag 26. mars 2020 kl. 1800

 

 

 

Det innkalles til ordinært årsmøte for NMK Gardermoen torsdag 26. mars 2020 klokken 1800 Sted: Motorparken, klubbhuset NMK Gardermoen

 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling av årsmelding og gruppemeldinger MC og BIL
 9. Behandling av regnskap, revisjons- og kontrollkomiteens beretning
 10. Saker til behandling:
 11. Fastsettelse av årskontingent
 12. Vedtak av budsjett 2020
 13. Behandling av NMK Gardermoen sin organisasjonsplan
 14. Valg:
  1. Nestleder
  2. styremedlem, leder MC
  3. styremedlem
  4. varamedlem
  5. Revisorer
  6. Representanter til de ting og møter i de organisasjoner NMK Gardermoen er tilsluttet, eventuelt gi styret fullmakt til opprettelse av representanter
  7. Valgkomite, leder og 2 medlemmer
  8. Valg av kontrollkomite

Forslag til årsmøtet sendes til styret senest 11. mars 2020 til post@nmkgardermoen.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på NMK Gardermoen sine hjemmesider senest 19. mars 2020

 

Vel møtt!

 

Hilsen Hovedstyret NMK Gardermoen 15.februar 2020

Årsmøte i NMK Gardermoen

Årsmøtedokumenter 2018

Det innkalles til årsmøte i NMK Gardermoen torsdag 14 mars 2019. kl 18.00

Sted: Klubbhuset NMK Gardermoen.

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandling av idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandling av innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedtak av idrettslagets budsjett
 9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder.
 12. 2 styremedlemmer.
 13. Valg av leder MX.
 14. Valg av leder Bil.
 15. valg av varamedlemmer.
 16. 2 revisorer
 17. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 18. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
 19. Valg av kontrollkomite

Forslag til årsmøtet sendes hovedstyret innen 20 februar. På epost: J-gravse@online.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelig på hjemmesiden etter 21 februar 2019

Med hilsen

   

Hovedstyret

Johnny Gravseth/s/   12.02.2019

Leder