VELKOMMEN TIL

ÅRSMØTE

FOR 2020

NMK GARDERMOEN

 

Avholdes i klubbhuset

Onsdag 26. mai 2021 kl. 1800

 

Det innkalles til ordinært årsmøte for NMK Gardermoen onsdag 26.mai 2021 klokken 1800 Sted: Motorparken, klubbhuset NMK Gardermoen

 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling av årsmelding og gruppemeldinger MC og BIL
 9. Behandling av regnskap, revisjons- og kontrollkomiteens beretning
 10. Saker til behandling:
 11. Fastsettelse av årskontingent
 12. Vedtak av budsjett 2021
 13. Behandling av NMK Gardermoen sin organisasjonsplan
 14. Valg:
  1. Leder
  2. Leder Bil
  3. Leder MX
  4. styremedlem
  5. varamedlem
  6. Revisorer/Kontollkomité
  7. Representanter til de ting og møter i de organisasjoner NMK Gardermoen er tilsluttet, eventuelt gi styret fullmakt til opprettelse av representanter
  8. Valgkomite, leder og 2 medlemmer

Forslag til årsmøtet sendes til styret senest 12. mai 2021 til post@nmkgardermoen.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på NMK Gardermoen sine hjemmesider senest 19. mai 2021

 

Vel møtt!

Hilsen Hovedstyret NMK Gardermoen