Grunnet for få påmeldte, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse Høstmester’n 2021.

– Sportskomiteèn-