NMK Gardermoen innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag
30.august kl 18.00 i klubbhuset på Gardermoen motorpark.

Innkallelse til ekstraordinært årsmøte

Redgjørelse fra hovedstyret

Sak 4