NB! NY LOKASJON

ÅRSMØTE 2020

Pga. usikkerhet vedrørende restriksjoner i Ullensaker kommune
har vi besluttet å flytte årsmøtet til
Bjerke Velhus i Nannestad. 

Adresse:
Ringduevegen 1
2032 Maura