Påmelding til 1. NM Runde

NMK Gardemoen har gleden av å invitere til 1. NM runde 2021. 🙂

Dessverre er ikke vi ikke helt kvitt Covid-19 enda, og forutsetningen for å arrangere løpet, er at regjeringen åpner for 200 personer eller flere på arrangementer. Vi vil som i fjor legge opp til å dele klassene på 2 dager. Vi vil begrense antall klasser til:

*RC JR Cup

*NM RC KL1

*NM RC KL2

*NM KL RC3

*NM RC KL4

*RC Historisk

Vi ber dere melde dere på så raskt som mulig. Vi vil fordele hvilke klasser som kjører hvilken dag etter hvor mange som er påmeldt. Send oss en epost hvis dere deler buss imellom klassene, så gjør vi en vurdering der. Maksimalt antall påmeldte er 50 deltagere per dag.

Påmelding finner du her

Tilleggsregler

Foreløpig startliste

Opplysninger om teammedlemmer legges under fane «egne felt» i påmeldingen. Her skal det legges inn navn, tlf. og epost. Frist for å endre navn her er16.06.2021.De som ikke er registrert inn denne dagen får ikke komme inn på løpet.

All korspondanse angående løpet sendes e-post rcgardermoen@gmail.com

Håper vi sees! 🙂

 

Innkalling årsmøte 2020

 

 

VELKOMMEN TIL

ÅRSMØTE

FOR 2020

NMK GARDERMOEN

 

Avholdes i klubbhuset

Onsdag 26. mai 2021 kl. 1800

 

Det innkalles til ordinært årsmøte for NMK Gardermoen onsdag 26.mai 2021 klokken 1800 Sted: Motorparken, klubbhuset NMK Gardermoen

 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling av årsmelding og gruppemeldinger MC og BIL
 9. Behandling av regnskap, revisjons- og kontrollkomiteens beretning
 10. Saker til behandling:
 11. Fastsettelse av årskontingent
 12. Vedtak av budsjett 2021
 13. Behandling av NMK Gardermoen sin organisasjonsplan
 14. Valg:
  1. Leder
  2. Leder Bil
  3. Leder MX
  4. styremedlem
  5. varamedlem
  6. Revisorer/Kontollkomité
  7. Representanter til de ting og møter i de organisasjoner NMK Gardermoen er tilsluttet, eventuelt gi styret fullmakt til opprettelse av representanter
  8. Valgkomite, leder og 2 medlemmer

Forslag til årsmøtet sendes til styret senest 12. mai 2021 til post@nmkgardermoen.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på NMK Gardermoen sine hjemmesider senest 19. mai 2021

 

Vel møtt!

Hilsen Hovedstyret NMK Gardermoen

 

Våre naboer

!! VI TAR HENSYN !!

Vi tar hensyn til våre naboer.

Vi ber derfor ALLE som skal til vårt anlegg om å benytte hovedveien som går frem til grusveien inn mot vårt anlegg. Hovedveien er den veien som er skiltet med «Motorpark».

IKKE bruk gamleveien med 50-sonen, også kalt ”snarveien” som går forbi BetongØst.
Dette fordi vi skal ta hensyn til de som bor der og unngå mye trafikk gjennom deres gårdstun.
Og vær vennlig og overhold fartsgrensen, 50-sonen, gjennom Vilbergvegen.
Takk for at dere også tar hensyn sammen med oss!
Hilsen oss i styret