VELKOMMEN TIL

ÅRSMØTE

FOR 2019

NMK GARDERMOEN

 

 

Avholdes i klubbhuset

Torsdag 26. mars 2020 kl. 1800

 

 

 

Det innkalles til ordinært årsmøte for NMK Gardermoen torsdag 26. mars 2020 klokken 1800 Sted: Motorparken, klubbhuset NMK Gardermoen

 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling av årsmelding og gruppemeldinger MC og BIL
 9. Behandling av regnskap, revisjons- og kontrollkomiteens beretning
 10. Saker til behandling:
 11. Fastsettelse av årskontingent
 12. Vedtak av budsjett 2020
 13. Behandling av NMK Gardermoen sin organisasjonsplan
 14. Valg:
  1. Nestleder
  2. styremedlem, leder MC
  3. styremedlem
  4. varamedlem
  5. Revisorer
  6. Representanter til de ting og møter i de organisasjoner NMK Gardermoen er tilsluttet, eventuelt gi styret fullmakt til opprettelse av representanter
  7. Valgkomite, leder og 2 medlemmer
  8. Valg av kontrollkomite

Forslag til årsmøtet sendes til styret senest 11. mars 2020 til post@nmkgardermoen.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på NMK Gardermoen sine hjemmesider senest 19. mars 2020

 

Vel møtt!

 

Hilsen Hovedstyret NMK Gardermoen 15.februar 2020