PRISEN FOR ÅRETS ARRANGEMENT BILCROSS 2019

Gikk til NMK Gardermoen

Vi gratulerer alle frivillige som stilte opp og hjalp til, uten dere hadde dette blitt vanskelig, rett og slett umulig!

Vi takker også arbeidsgruppen som har stått på i lang tid for å få dette organisert.

Malin Svendby, Siv Tandberg, Bente Karlstad Tormod Karlstad og Ken Roger Tandberg

Takk til NMK som lot oss få muligheten til å vise hva vi kan få til.

 

 

10.11.2019

Tore Lingjærde

Leder