Årsmøte i NMK Gardermoen

Det innkalles til årsmøte i NMK Gardermoen torsdag 14 mars 2019. kl 18.00

Sted: Klubbhuset NMK Gardermoen.

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandling av idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandling av innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedtak av idrettslagets budsjett
 9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder.
 12. 2 styremedlemmer.
 13. Valg av leder MX.
 14. Valg av leder Bil.
 15. valg av varamedlemmer.
 16. 2 revisorer
 17. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 18. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
 19. Valg av kontrollkomite

Forslag til årsmøtet sendes hovedstyret innen 20 februar. På epost: J-gravse@online.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelig på hjemmesiden etter 21 februar 2019

Med hilsen

   

Hovedstyret

Johnny Gravseth/s/   12.02.2019

Leder

 

 

Høstmester’n 2018 avlyses

Vi ser oss desverre nødt til å avlyse Høstmester’n 2018
som skulle gått på Gardermoen motorpark den 8.-9.september

NMK Gardermoen informerer

nmk gardermoen logo

NMK Gardermoen ved Hovedstyret vil herved informere våre medlemmer om at det har oppstått endringer i styresammensetning i Juni måned då.

2 Hovedstyremedlemmer samt 1 varamedlem har valgt å trekke seg fra klubbens styre med umiddelbar virkning, noe som gjenstående styremedlemmer ser som svært uheldig og beklagelig. Denne oppståtte situasjonen medfører at hovedstyret har aktivisert klubbens Valgkomite samt at det vil bli innkallelse til ekstraordinært årsmøte med formål å bringe klubbens hovedstyre til det antall og driftsform som våre vedtekter krever.

Hovedstyret vil under kommende ekstraordinære årsmøte redegjøre for oppstått situasjon, for klubbens medlemmer.

Leder Hovedstyret

Johnny Gravseth

1.NM Runde Crosskart

Årets 1.NM Runde i Crosskart er kjørt på Gardermoen motorpark

Vi gratulerer alle finalister og under finner du komplett resultatliste.

RESULTATER

crosskart plakat 2018