Velkommen til Årsmøte for 2019

 

VELKOMMEN TIL

ÅRSMØTE

FOR 2019

NMK GARDERMOEN

 

 

Avholdes i klubbhuset

Torsdag 26. mars 2020 kl. 1800

 

 

 

Det innkalles til ordinært årsmøte for NMK Gardermoen torsdag 26. mars 2020 klokken 1800 Sted: Motorparken, klubbhuset NMK Gardermoen

 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling av årsmelding og gruppemeldinger MC og BIL
 9. Behandling av regnskap, revisjons- og kontrollkomiteens beretning
 10. Saker til behandling:
 11. Fastsettelse av årskontingent
 12. Vedtak av budsjett 2020
 13. Behandling av NMK Gardermoen sin organisasjonsplan
 14. Valg:
  1. Nestleder
  2. styremedlem, leder MC
  3. styremedlem
  4. varamedlem
  5. Revisorer
  6. Representanter til de ting og møter i de organisasjoner NMK Gardermoen er tilsluttet, eventuelt gi styret fullmakt til opprettelse av representanter
  7. Valgkomite, leder og 2 medlemmer
  8. Valg av kontrollkomite

Forslag til årsmøtet sendes til styret senest 11. mars 2020 til post@nmkgardermoen.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på NMK Gardermoen sine hjemmesider senest 19. mars 2020

 

Vel møtt!

 

Hilsen Hovedstyret NMK Gardermoen 15.februar 2020

Nytt Lovverk

Det har kommet nye regler som ligger under fanen Regler. Det jobbes med å tilpasse dette til NMK Gardermoen sitt system.

ÅRETS ARRANGEMENT BILCROSS 2019

PRISEN FOR ÅRETS ARRANGEMENT BILCROSS 2019

Gikk til NMK Gardermoen

Vi gratulerer alle frivillige som stilte opp og hjalp til, uten dere hadde dette blitt vanskelig, rett og slett umulig!

Vi takker også arbeidsgruppen som har stått på i lang tid for å få dette organisert.

Malin Svendby, Siv Tandberg, Bente Karlstad Tormod Karlstad og Ken Roger Tandberg

Takk til NMK som lot oss få muligheten til å vise hva vi kan få til.

 

 

10.11.2019

Tore Lingjærde

Leder

MEDLEMSMØTE 30. oktober 2019 kl. 1800, klubbhuset

 

MEDLEMSMØTE

30 oktober 2019 kl. 1800, klubbhuset

 

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte. Vi håper alle som har mulighet vil komme enten man kjører på 2 eller 4 hjul.

 

Saker:

 • Informasjon fra Leder
 • Informasjon fra BIL – Landsfinalen
 • Informasjon fra MX – Østlandscup
 • Valgkomiteen informerer

 

Det blir litt enkel servering og sosialt samvær.

 

VEL MØTT ALLE SAMMEN !                             

 

Med vennlig hilsen

Styret NMK Gardermoen